top of page

Acerca de

Green manure seeds - In line with nature

Midden in een zeer rotsachtig en droog gebied hebben we er bewust voor gekozen

om weer op de natuur te vertrouwen.

Het is een transformatieve reis, zowel voor de bodem als voor onszelf. We passen ons steeds meer aan het ritme van de natuur aan, we krijgen vertrouwen en leren ons over te geven. We begrijpen dat we niet alleen maar telen voor de productie, maar dat we bijdragen aan de verbetering van de bodem, investeren in de toekomst en dat we opnieuw verbinding maken met ons natuurlijke zelf.

IMG_2663.HEIC
Land now with a lot of green manure.jpeg

Start  december 2021

 • 7200 m2 droge, verarmde grond met 150 amandelbomen geplant in rijen.

 • Overal stenen.

 • Geen water voor irrigatie, alleen opgevangen regenwater.

Praktische actie (2022-2023)

 • Handmatig verwijderen van de stenen 2022.

 • 150+ nieuwe bomen planten 2022.

 • Te beginnen met natuurlijke landbouw voorjaar 2023.

 • Zaaien van groenbemesters voorjaar & najaar 2023 en voorjaar 2024 (200kg zaden/ha).

 • De grond bedekken met stro.

 • Nesten maken voor de bomen met stro.

Resultaten

 • Minder onkruid

 • Bodemverbetering

 • Veel bomen overleven, maar groeien heel langzaam

 • Nieuwe aanplant op komst: Paulownia & bessen

Een natuurlijk voedselbos opstarten

A natural vegetable garden in start up phase

Een natural farming moestuin met terrassen

Start  Oktober 2022

 • Een hellend stuk grond tussen de amandelbomen op hetzelfde land als het voedselbos.

 • Droge en uitgeputte grond.

 • Veel stenen op de grond.

 • Zeer alkalische grond.

 • Geen irrigatierecht, alleen opgevangen regenwater beschikbaar.

Praktische actie (2022-2024)

 • We groeven swales uit op hoogtelijnen.

 • We hebben terrassen aangelegd.

 • Bemesten met biologische mest.

 • Daarbovenop een laag van 20 cm stro.

 • In 2023 was er een klein beetje oogst.

 • In 2024 herhalen we het hele proces van groenbemesters zaaien, stro en mest neerleggen en we zaaien de zomergewassen in. 

Resultaten

 • Minder onkruid.

 • Langzaam verbetert de grond.

 • Elke keer een beetje meer oogst.

 • Spinazie en goudsbloemen komen vanzelf terug.

 

Blackberry garden.jpeg

Een natuurlijke moestuin van 200 m2
in een met braam overwoekerd gebied

Start  Mei  2023

 • Oude verlaten moestuin met waterrecht, eigendom van een buurman.

 • 200 m2 bramenjungle.

 • Door een lekkage van de bron leek de tuin meer op een zwembad, dan op een verlaten moestuin.

Praktische actie (2023-2024)

 • De bramen en zoveel mogelijk wortels verwijderen.

 • Een vijver graven om het water op te vangen voor irrigatie, wat meer dieren in de tuin zal aantrekken.

 • De groentebedden markeren met oude houten balken. 

 • Een laag mest verspreiden, een laag stro begin 2024 en voor het eerst groenbemesting zaaien in het voorjaar van 2024.

Resultaten

Klaar om te beginnen met groeien.

 

 • De focus van deze tuin is biodiversiteit en observeren wat er gebeurt met de bramen.

NF.jpg

Een natural farming groententuin

Start  2024

 • Een stuk land van 600 m2 met beschikbare irrigatie van een buurman en vriend mogen we gebruiken.

 • Recent verdroogde walnootbomen zijn verwijderd.

Praktische actie 2024

 • Een hek plaatsen als bescherming tegen wilde zwijnen. 

 • Een laag mest verspreiden.

 • Groeiplaatsen creëren en een laag stro neerleggen.

 • Het planten van vaste planten zoals bessen en druiven en het planten en zaaien van veel groenten, kruiden en bloemen. (Aardappelen, kikkererwten, linzen, komkommers, tomaten, paprika's, artisjokken, spinazie, bonen, meloenen, pompoenen, courgettes,...)

Resultaten

 • Langzaam verandert de tuin, er zijn meer insecten en er komt meer biodiversiteit. De grond onder het stro wordt vochtiger en er ontwikkelen zich schimmels en gezonde bacteriën. 

bottom of page